Raport bieżący nr 28/2017
Nabycie akcji spółki EuCOcar S.A. ? spełnienie warunków