Raport bieżący nr 28/2017. Nabycie akcji spółki EuCOcar S.A. – spełnienie warunków