Raport bieżący nr 26/2020
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2020 r.