Raport bieżący nr 26/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2011

Data sporządzenia

2011-10-07

Raport bieżący nr

26/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 

 

 

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 6 października 2011 roku otrzymał na podstawie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski nabył w dniach od. 30.09.2011r do 5.10.2011r. następującą ilość akcji:

  • 30.09.2011r – 827 akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po średniej cenie 6,99 zł za jedną akcję
  • 03.10.2011r – 999 akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po średniej cenie 6,89 zł za jedną akcję
  • 04.10.2011r – 1185 akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po średniej cenie 6,98 zł za jedną akcję
  • 05.10.2011r – 2134 akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po średniej cenie 7,05 zł za jedną akcję

 

Wszystkie transakcje zakupów dokonane zostały od 30.09.2011r do 5.10.2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu nadzorczego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wyraziła zgodę na opublikowanie danych osobowych

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-10-07