Raport bieżący nr 25/2017
Powiadomienia o transakcjach na obligacjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Data sporządzenia 2017-07-03
Godzina publikacji 15:33
Raport bieżący nr 25/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 03 lipca 2017 roku otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Pana Krzysztofa Lewandowskiego – Prezesa Zarządu Spółki, oraz od Pana Macieja Skomorowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych na obligacjach Spółki.

Pełna treść powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2 (PDF)

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-07-03
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-07-03