Raport bieżący nr 25/2020
Rozszerzenie obszarów działalności grupy kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Data sporządzenia 2020-06-03
Godzina publikacji 11:42
Raport bieżący nr 25/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”) informuje o podjęciu decyzji w przedmiocie rozwoju nowego obszaru działalności Spółki w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów walutowych, w tym w szczególności tzw. kredytów frankowych.

Nowy obszar działalności będzie realizowany za pośrednictwem spółki celowej – Centrum Dochodzenia Roszczeń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Spółka. O wynikach prowadzonej działalności Spółka będzie informowała w sposób przewidziany przepisami prawa.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2020-06-03