Raport bieżący nr 24/2017
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna