Raport bieżący nr 2/2016 | Transakcja na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 2/2016 | Transakcja na akcjach Spółki

Data sporządzenia 2016-01-27
Raport bieżący nr 2/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Transakcja na akcjach Spółki

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27.01.2016 roku otrzymał:

  • od Członka Zarządu Emitenta – Pani Agaty Rosy zawiadomienie o transakcjach, których wartość w roku kalendarzowym 2015 nie przekroczyła równowartości kwoty 5 000 euro. Pani Agata Rosa dokonała zakupu łącznie 205 sztuk akcji Emitenta po cenie 50,49 zł za akcję. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
  • od Wiceprezes Zarządu Emitenta – Pani Jolanty Zendran zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, których wartość w roku kalendarzowym 2015 nie przekroczyła równowartości kwoty 5 000 euro. Osoba blisko związana dokonała zakupu łącznie 85 sztuk akcji Emitenta po cenie 48,75 zł za akcję. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2016

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran                  2016-01-27
Członek Zarządu Agata Rosa                         2016-01-27