Raport bieżący nr 22/2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji