Raport bieżący nr 21/2017
Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A.

 

Data sporządzenia 2017-06-21
Godzina publikacji 21:20
Raport bieżący nr 21/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., na podstawie par. 7 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwały nr 135/17 z dnia 21 czerwca 2017 r,. wprowadzającej do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresów

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-06-21
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-06-21