Raport bieżący Nr 21/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej