Raport bieżący nr 20/2017
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05 czerwca 2017 r.