Raport bieżący nr 20/2017
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05 czerwca 2017 r.

 

Data sporządzenia 2017-06-05
Godzina publikacji 13:42
Raport bieżący nr 20/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 05 czerwca 2017 r.:

  1. KL Investment sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.614.191 co uprawniało do 43,23% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 28,82% ogólnej liczby głosów,
  2. CORPOR CAPITAL sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.411.350 co uprawniało do 37,80% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 25,20% ogólnej liczby głosów,
  3. Nationale – Nederlanden – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 707.000 co uprawniało do 18,94% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 12,63% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-06-05
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-06-05