Raport bieżący nr 20/2020
Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną

Data sporządzenia 2020-04-27
Godzina publikacji 13:55
Raport bieżący nr 20/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020  roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od spółki KL Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu EuCO S.A., Panem Krzysztofem Lewandowskim, o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, tj. zawarciu umowy zastawu rejestrowego na potrzeby zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy obligacji serii B oraz Kredytodawcy.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załącznik – Powiadomienie od KL Investment Sp. z o.o

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2020-04-27
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-04-27
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-04-27