Raport bieżący nr 2/2022
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.