Raport bieżący nr 2/2019
Zejście poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy