Raport bieżący nr 19/2012


RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2012

Data sporządzenia 2012-10-30
Raport bieżący nr 19/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 października 2012 roku Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. podjęła następujące decyzje:
Powołała na członka zarządu Spółki Panią Jolantę Zendran – absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (rok ukończenia 1998). W tym samym roku uzyskała uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. W roku 1999 ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie handlowej GEA TRADE w Legnicy, kooperującej z niemiecką firmą Harting (1997-2000). Następnie była zatrudniona na stanowisku Dyrektor Biura w Spółce Dialvita Sp. z o.o., zarządzającej niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie kraju (2000-2001). Kolejne doświadczenia menadżerskie zdobywała w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Dialvita z siedzibą w Głogowie, gdzie na stanowisku Dyrektora Biura pracowała do lutego 2004 roku. W listopadzie 2005 roku podjęła pracę w Europejskim Centrum Odszkodowań z siedzibą w Legnicy, gdzie zatrudniona jest obecnie na stanowisku dyrektora zarządzającego, pełniąc tę funkcję od listopada 2009 roku. W dniu 22 kwietnia 2010 roku Jolanta Zendran została ustanowiona prokurentem Spółki. W 2012 roku ukończyła kurs na doradcę podatkowego organizowany przez Polską Akademię Rachunkowości.
 

  • Pani Jolanta Zendran nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Powołała na członka Zarządu Spółki Panią Agatę Rosę – absolwentka The Polish Open University w Warszawie, kierunek – Zarządzanie biznesem. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze finansów i rachunkowości w GK KGHM, 
 

  • w Grupie EuCO od 2010 r. Posiada Certyfikat Księgowy nadany przez Ministra Finansów zezwalający na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ukończyła studia podyplomowe w 2010 roku w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i Controlling, następnie w 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i Podatki. W roku 2012 ukończyła kurs na doradcę podatkowego zorganizowany przez Polską Akademię Rachunkowości. Od października 2012 roku rozpoczęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Pani Agata Rosa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 

Podstawa prawna: : par. 5 ust. 1 pkt 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2012-10-30