Raport bieżący nr 19/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2011

Data sporządzenia

2011-06-27

Raport bieżący nr

19/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczaje Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2011r.

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-06-27

 

Załącznik do raportu: Uchwały podjęte przez Zwyczaje Walne Zgromadzenie