Raport bieżący nr 18/2017
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05 czerwca 2017 r.

 

Data sporządzenia 2017-06-05
Godzina publikacji 12:56
Raport bieżący nr 18/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05 czerwca 2017 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik: Treść Uchwał ZWZ EuCO S.A.

Podstawa prawna:  par. 38 ust. 1 pkt 7,8,9 RMF GPW

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-06-05
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-06-05