Raport bieżący nr 18/2017
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05 czerwca 2017 r.