Raport bieżący nr 18/2015
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2015r.