Raport bieżący nr 18/2015
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2015r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2015

Data sporządzenia
2015-06-25
Raport bieżący nr
18/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2015r.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 22 czerwca 2015 r.:

  1. KL Investment sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.739.191 co uprawniało do 41,42% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 31,06% ogólnej liczby głosów,
  2. CORPOR CAPITAL sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.754.190 co uprawniało do 41,78% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 31,32% ogólnej liczby głosów,
  3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 700.000 co uprawniało do 16,67% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 12,5% ogólnej liczby głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-06-25
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-06-25