Raport bieżący nr 18/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2012

 

Data sporządzenia 2012-09-19
Raport bieżący nr 18/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna:

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19 września 2012 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż osoba obowiązana zawarła w dniach od 04.09.2012r. do 14.09.2012r. transakcje dotyczące akcji Spółki, których wykaz znajduje się w Załączniku do niniejszego raportu.

Wszystkie transakcje dotyczące akcji Spółki dokonane zostały od 04.09.2012r. do 14.09.2012r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu zarządzającego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. nie wyraziła zgody na opublikowanie danych osobowych.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje jednocześnie, że w dniu 17 września 2012 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Prezes Zarządu Spółki – Pan Krzysztof Lewandowski w ramach obowiązującego programu managerskiego otrzymał zwrotnie w lipcu 2012r. 6 000 akcji (cena jednostkowa wyniosła 0,00 zł) od osób, które nie spełniły kryterium lojalnościowego.

Wszystkie transakcje dotyczące akcji Spółki odbyły się poza rynkiem regulowanym na mocy umowy cywilno-prawnej przeniesienia własności akcji.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu zarządzającego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wyraziła zgodę na opublikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

Załącznik do raportu 18/2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent Jolanta Zendran 2012-09-19