Raport bieżący nr 18/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2011

Data sporządzenia

2011-06-27

Raport bieżący nr

18/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2011r.

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2011r.:

  1. SPEXAR LTD – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 519 999, co uprawniało do 31,40% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 27,14% ogólnej liczby głosów
  2. CORPOR CAPITAL LTD – liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji: 1 520 000, co uprawniało do 31,40% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 27,14% ogólnej liczby głosów
  3. KUBACH INVESTMENT LTD – liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji: 760 000, co uprawniało do 15,70% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 13,57% ogólnej liczby głosów
  4. ING OFE – liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji: 500 000, co uprawniało do 10,33% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,92% ogólnej liczby głosów
  5. BPH TFI – liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji: 539 455, co uprawniało do 11,14% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,63% ogólnej liczby głosów

 

Podstawa prawna: art.70 pkt 3 Ustawy o ofercie

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-06-27