Raport bieżący nr 17/2017
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy