Raport bieżący Nr 17/2016
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 17/2016 | Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

Data sporządzenia 2016-06-23
Raport bieżący nr 17/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 23 czerwca 2016 r.:

  1. KL Investment sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.614.191 co uprawniało do 42,44% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 28,82% ogólnej liczby głosów,
  2. CORPOR CAPITAL sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.481.140 co uprawniało do 38,94% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 26,45% ogólnej liczby głosów,
  3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 700.000 co uprawniało do 18,41% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 12,5% ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-06-23
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-06-23