Raport bieżący nr 17/2015
Powołanie Członka Rady Nadzorczej