RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2015 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Utworzono: 23 czerwca 2015r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2015 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 22 czerwca 2015 r. zatwierdziło powołanie nowego członka Rady Nadzorczej –  Agnieszkę Papaj.

Agnieszka Papaj jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach w zakresie Rachunkowość i Zarządzanie Finansami. W 2002 ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy a w 2010 studia podyplomowe w zakresie Psychologia biznesu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W latach 2000 – 2007  pracowała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodową w Legnicy. Od 2007 roku jest związana z GK Europejskiego Centrum Odszkodowań na stanowisku Dyrektora ds. Administracyjnych.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie: http://tiny.pl/gq26j