RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2015 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej