Raport bieżący nr 17/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2012

Data sporządzenia 2012-09-04
Raport bieżący nr 17/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 września 2012 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Prezes Zarządu – Pan Krzysztof Lewandowski zawarł w dniach od 02.07.2012r. do 03.09.2012r. transakcje dotyczące akcji Spółki, których wykaz znajduje się w Załączniku do niniejszego raportu.

Wszystkie transakcje dotyczące akcji Spółki dokonane zostały od 02.07.2012r. do 03.09.2012r. roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu zarządzającego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wyraziła zgodę na opublikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

Zestawienie transakcji do pobrania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent Jolanta Zendran 2012-09-04