Raport bieżący nr 17/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2011

Data sporządzenia

2011-06-20

Raport bieżący nr

17/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2011r.

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 r.

 

Podstawa prawna: art.70 pkt 2 Ustawy o ofercie

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-06-20

 

Załącznik do raportu: Lista osób uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Publicznej