Raport bieżący nr 16/2017
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych