Raport bieżący Nr 16/2016
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 r.