Raport bieżący Nr 16/2016
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 16/2016 | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 r.

Data sporządzenia 2016-06-23
Raport bieżący nr 16/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 r.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

 Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2016 (PDF)

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-06-23
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-06-23