Raport bieżący nr 16/2015
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2015 r