Raport bieżący nr 16/2015
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2015 r

pdf button

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2015

Data sporządzenia
2015-06-22
Raport bieżący nr
16/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat:  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2015 r

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2015 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

pdf button Załącznik do raportu nr 16/2015 (pdf)

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-06-22
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-06-22