Raport bieżący nr 15/2017
Podjęcie strategicznej decyzji o zamiarze nabycia udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna