Raport bieżący nr 15/2017
Podjęcie strategicznej decyzji o zamiarze nabycia udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

 

Data sporządzenia 2017-05-19
Godzina publikacji 14:14
Raport bieżący nr 15/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji, co do zamiaru nabycia przez Emitenta udziałów spółki pod firmą EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 6, realizującej działalność w zakresie wspomagania usług finansowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż obecnie prowadzone są analizy warunków, na jakich mogłoby dojść od zawarcia transakcji. Zamknięcie transakcji planowane jest na drugą połowę roku 2017. O wynikach podjętych działań Zarząd będzie informował w kolejnych raportach.

Podjęcie decyzji o zamiarze nabycia udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna ma charakter strategiczny i wiąże się z rozszerzeniem zakresu działalności dotychczas prowadzonej przez spółki grupy kapitałowej Emitenta.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-05-19
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-05-19