Raport bieżący Nr 15/2016
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy