RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2013


RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2013 

Data sporządzenia

2013-07-23

Raport bieżący nr

15/2013

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 

TREŚĆ RAPORTU  
Podstawa prawna ogólna :
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, że w dniu 22 lipca 2013 r. Pan Adam Wszołek, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 15 sierpnia 2013 roku  z zajmowanego
w Zarządzie stanowiska z przyczyn osobistych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Członek Zarządu

Jolanta Zendran                  2013-07-23

Członek Zarządu

Agata Rosa                         2013-07-23