Raport bieżący nr 13/2017
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy