Raport bieżący nr 12/2017
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy