Raport bieżący nr 12/2017. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.