Raport Bieżący Nr 12/2016
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej CARASCOLA INVESTMENTS LTD