Raport bieżący nr 2/2018
Powiadomienie o transakcji na obligacjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 

Data sporządzenia 2018-04-17
Godzina publikacji 16:15
Raport bieżący nr 2/2018
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018  roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Pana Krzysztofa Lewandowskiego – Prezesa Zarządu Spółki o transakcji dokonanej na obligacjach Spółki.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załącznik nr 1: Zawiadomienie z art.19. ust.1 MAR- K.Lewandowski

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2018-04-17
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2018-04-17