Raport bieżący nr 3/2018
Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.