Raport bieżący nr 12/2015
Wybór Zarządu na nową kadencję.

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2015

Data sporządzenia
2015-05-20
Raport bieżący nr
12/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Wybór Zarządu na nową kadencję.

TREŚĆ RAPORTU

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 maja 2015 r. dokonano wyboru Zarządu Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. na nową kadencję.

Rada Nadzorcza powołała Krzysztofa Lewandowskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Powołanie nastąpiło na wspólną kadencję Zarządu, która upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok, a mandat członka Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok.

Rada Nadzorcza powołała Jolantę Zendran na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Powołanie nastąpiło na wspólną kadencję Zarządu, która upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok, a mandat członka Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok.

Rada Nadzorcza powołała Agatę Rosę na funkcję Członka Zarządu Spółki.
Powołanie nastąpiło na wspólną kadencję Zarządu, która upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok, a mandat członka Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok.

Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie uczestniczą również w innej spółce konkurencyjnej, ani innej konkurencyjnej osobie prawnej. Osoby powołane do Zarządu nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Prezes Krzysztof Lewandowski:
Twórca Europejskiego Centrum Odszkodowań SA., największej firmy odszkodowawczej w Europie Środkowo – Wschodniej. Od 2004 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Dokonał ekspansji Grupy Kapitałowej EuCO w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii. W 2006 roku rozszerzył działalność Grupy o Kancelarię Radców Prawnych EuCO, która reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. W 2010 roku z sukcesem wprowadził EuCO S.A. na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Business Centre Club oraz Klubu Polskiej Rady Biznesu.
Wcześniej doświadczenie biznesowe zdobywał zarządzając m.in. spółką transportu drzewnego i siecią sklepów odzieżowych. W latach 1995-1997 pracował w Zakładach Mechanicznych Legemet-KGHM Polska Miedź S.A. Jest absolwentem The Polish Open University w Warszawie na kierunku zarządzanie biznesem.

Wiceprezes Jolanta Zendran:
Od 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu EuCO S.A. Odpowiada za działalność operacyjną Grupy Kapitałowej EuCO. Ze Spółką związana od 2005 roku jako dyrektor finansowy, dyrektor zarządzający, prokurent oraz członek zarządu. W 2010 roku aktywnie uczestniczyła w procesie IPO, zakończonym wprowadzeniem EuCO S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
W latach 2000-2004 była dyrektorem biura w spółce zarządzającej niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie całej Polski.
Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i absolwentem kursu na doradcę podatkowego. W 2014 roku rozpoczęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Accounting and Financial Management.
Ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Członek Zarządu Agata Rosa:
Od 2012 roku Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse. W Grupie Kapitałowej EuCO od 2010 roku jako dyrektor finansowy. Jest doradcą podatkowym i posiada certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i podatki oraz z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, a także Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i controlling. Jest słuchaczem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Accounting and Financial Management).
Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w w obszarze finansów i rachunkowości w Grupie Kapitałowej KGHM. Absolwentka The Polish Open University w Warszawie na kierunku zarządzanie biznesem.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-05-20
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-05-20