Raport bieżący nr 11/2016
Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie