Raport bieżący nr 11/2022
Zawarcie aneksu do dyspozycji udostępnienia i uruchomienia kredytu z bankiem ING Bank Śląski S.A.