Raport bieżący nr 11/2015
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.