Raport bieżący nr 11/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2011

Data sporządzenia

2011-03-14

Raport bieżący nr

11/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

 

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 14.03.2011r zgodnie z par.24 pkt 2 lit. g Statutu Spółki podjęła uchwałę na podstawie, której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok finansowy 2010, Podmiotem tym została firma Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na Placu Wiosny Ludów 2, wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 238. Spółka korzystała już wcześniej z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w następującym zakresie:

 

– przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzanego za cały 2009 rok oraz sporządzenie raportu z badania

– przeprowadzenie weryfikacji jednostkowych sprawozdań finansowych za 2007 i 2008 rok oraz przygotowanie projektów sprawozdań finansowych za podane lata

– wydanie opinii o historycznych danych finansowych za lata 2007-2009

– weryfikacja przekształcenia historycznych sprawozdań finansowych za lata 2007-2009 na zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz doradztwo w zakresie przekształcenia historycznych sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF

– przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres pierwszego półrocza 2010r, wydanie opinii oraz sporządzenia raportu z badania

– zbadanie planu przekształcenia spółki z o.o. na s.a.

– zbadanie i wydanie raportu na temat prognoz finansowych przygotowywanych za 2011 rok.

 

 

Aktualna umowa z firmą Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. zostanie zawarta w celu przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za cały 2010 rok oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za cały 2010 rok, prace określone powyżej zostaną wykonane do dnia 30.04.2011r

 

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

 

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 RMF GPW.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-03-14