Raport bieżący nr 10/2017
Dojście do skutku emisji obligacji serii A.