Raport bieżący nr 10/2016
Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

Raport bieżący nr 10/2016 | Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

Data sporządzenia 2016-05-30
Raport bieżący nr 10/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, o otrzymaniu w dniu 30 maja 2016 r. od Wiceprezes Zarządu Emitenta – Pani Jolanty Zendran, zawiadomienia dotyczącego transakcji sprzedaży akcji Spółki przez osobę blisko związaną. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zgodnie z treścią zawiadomienia:

osoba blisko związana z Wiceprezesem Zarządu Emitenta dokonała sprzedaży łącznie 3347 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 50,15 zł za akcję.

Załącznik do raportu Zawiadomienie dotyczące transakcji sprzedaży akcji

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ostawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2015-05-30
Członek Zarządu Agata Rosa 2015-05-30