Raport bieżący nr 10/2017. Dojście do skutku emisji obligacji serii A.