Raport bieżący nr 10/2018
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r.

Data sporządzenia 2018-06-14
Godzina publikacji 15:20
Raport bieżący nr 10/2018
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 14 czerwca 2018 r.:

  1. KL Investment Sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.614.191 co uprawniało do 56,12% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 28,82% ogólnej liczby głosów;
  2. CORPOR CAPITAL Sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.261.950 co uprawniało do 43,88% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 22,53% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2018-06-14
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2018-06-14