Raport bieżący nr 10/2015
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta