Raport bieżący nr 09/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

pdf button

RAPORT BIEŻĄCY NR 09/2015

Data sporządzenia
2015-04-29
Raport bieżący nr
09/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat:  Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna ogólna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. od Pani Agaty Rosy pełniącej funkcję Członka Zarządu Emitenta zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu łącznie 1 760 akcji Spółki. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

pdf button Załącznik do raportu bieżącego 09/12015

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-04-29
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-04-29